งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษา ครั้งที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [29 ธ.ค. 63]
 • ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 [29 ธ.ค. 63]
 • ข้อบังคับว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 [29 ธ.ค. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [17 มิ.ย. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [23 มี.ค. 63]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชุมวิชาการ ข่าวการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ข่าวสนับสนุนทุนวิจัย

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้ 7
  เมื่อวานนี้ 39
  เดือนนี้ 524
  เดือนที่แล้ว 1,810
  ผู้ชมทั้งหมด 113,837
    สถิติตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560  

   

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th