งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [1 มิ.ย. 63]
 • ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [7 พ.ค. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [23 มี.ค. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ [19 ต.ค. 62]
 • อับเดทการประชุมวิชาการที่เปิดรับบทความวิจัย กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 [22 ก.พ. 62]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชุมวิชาการ ข่าวการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ข่าวสนับสนุนทุนวิจัย

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้ 136
  เมื่อวานนี้ 114
  เดือนนี้ 776
  เดือนที่แล้ว 2,974
  ผู้ชมทั้งหมด 91,442
    สถิติตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560  

   

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th