งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 [19 มิ.ย. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [17 มิ.ย. 63]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 [11 มิ.ย. 63]
 • ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [1 มิ.ย. 63]
 • ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [7 พ.ค. 63]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชุมวิชาการ ข่าวการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ข่าวสนับสนุนทุนวิจัย

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้ 33
  เมื่อวานนี้ 17
  เดือนนี้ 159
  เดือนที่แล้ว 1,476
  ผู้ชมทั้งหมด 97,051
    สถิติตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560  

   

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th