บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ปฏิทินวิชาการ

 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) [16 มิ.ย. 62]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) [16 มิ.ย. 62]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 [8 มี.ค. 62]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) [21 ต.ค. 61]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) [21 ต.ค. 61]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) [9 ก.ย. 61]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) [10 มี.ค. 61]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) [10 มี.ค. 61]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) [5 ก.ย. 60]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) [5 ก.ย. 60]
 • ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 [14 ก.ค. 60]
 • ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559 [12 เม.ย. 60]
 • ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (เสาร์ - อาทิตย์) [12 เม.ย. 60]
 • ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (จันทร์ - ศุกร์) [12 เม.ย. 60]
 • ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 (เสาร์ - อาทิตย์) [12 เม.ย. 60]
 • ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 (จันทร์ - ศุกร์) [12 เม.ย. 60]
 •  

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th