บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

สารประชาสัมพันธ์

 • ปีที่ 5 เดือนตุลาคม "บทความวิจัยภาษาอังกฤษเขียนยาก...จริงเหรอ" ตอนที่ 2 [6 ก.ค. 60]
 • ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 5 เดือนกันยายน "บทความวิจัยภาษาอังกฤษเขียนยาก...จริงเหรอ" ตอนที่ 1 [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2559 [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559 [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม 2559 [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (เดือนกรกฎาคม 2558) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (เดือนมิถุนายน 2558) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (เดือนมีนาคม 2558) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (เดือนมกราคม 2558) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 (เดือนธันวาคม 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (เดือนพฤศจิกายน 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 (เดือนตุลาคม 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 (เดือนกันยายน 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (เดือนสิงหาคม 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (เดือนกรกฎาคม 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (เดือนมิถุนายน 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (เดือนพฤษภาคม 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ (เดือนมกราคม 2557) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (เดือนพฤศจิกายน 2556) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (เดือนตุลาคม 2556) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (เดือนกันยายน 2556) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (เดือนสิงหาคม 2556) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน 2556) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (วันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2556) [6 ก.ค. 60]
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (วันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2556) [6 ก.ค. 60]
 •  

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th